I de fleste bygninger er det kritisk at have styr på sikkerhed og evakuering, og her spiller flugtveje og flugtvejsdøre naturligvis en afgørende rolle. I denne artikel kommer vi kort ind på reglerne omkring flugtveje, og dykker ned i de specifikke krav til flugtvejsdøre, herunder nødudgangsbeslag og panikbeslag.

Hvad er flugtveje?

Flugtveje udgør et kritisk element i sikkerheden i alle bygninger, hvor sikker og effektiv evakuering af personer er et must under nødsituationer. En flugtvej består typisk af et system, der inkluderer flugtvejsdøre, gangarealer, flugtvejsgange og flugtvejstrapper. Disse forskellige elementer er omhyggeligt designet og integreret for at sikre, at alle personer sikkert kan forlade en bygning i tilfælde af en nødsituation.

Regler for flugtveje og flugtvejsdøre (BR18)

Når det kommer til design, projektering og udførelse af flugtveje, skal flere kritiske faktorer tages i betragtning for at maksimere sikkerheden. Bygningsreglementet (BR18) § 94 stk. 2. siger følgende:

Stk. 2. Design, projektering og udførelse af flugtveje skal ske under hensyn til:

1) Personers kendskab til flugtvejene i bygningen.

2) At flugtveje skal være lette at identificere, nå og anvende.

3) Personers mulighed for og evne til at anvende flugtveje i bygningen.

4) At evakuering af personer på sikker vis kan ske til terræn i det fri eller til et sikkert sted i bygningen og derfra på sikker vis til terræn i det fri.

5) At der ikke opstår kritiske temperaturer, røgkoncentrationer, varmestråling eller tilsvarende kritiske forhold i det tidsrum, i hvilket flugtvejene skal anvendes til evakuering.

6) At flugtvejene skal være dimensioneret til det antal personer, der skal benytte dem.

7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle og værktøj, når flugtvejen skal benyttes af personer, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal åbne i flugtretningen.

8) At flugtveje skal være fri i hele den nødvendige bredde.

OBS. Det er vigtigt at bemærke, at bygningers flugtveje reguleres efter det bygningsreglement der var gældende, da de blev opført. Kun i forbindelse med ”større ombygning” skal nyeste bygningsreglement opfyldes.

Nødudgangsbeslag og panikbeslag til flugtvejsdøre

For at opnå optimal sikkerhed ved flugtveje, er det afgørende, at flugtvejsdøre udstyres med de korrekte beslag. Overordnet skelnes der mellem to hovedtyper af beslag til flugtvejsdøre: nødudgangsbeslag og panikbeslag. Disse beslag er designet til at imødekomme forskellige krav og scenarier og er reguleret under specifikke europæiske standarder.

Nødudgangsbeslag (EN 179) er designet til brug i områder, hvor sandsynligheden for paniksituationer er lav, og hvor personer er bekendt med nødudgangenes placering og funktion. Disse beslag kræver ikke stor fysisk kraft for at åbne dørene, men en vis grad af instruktion og kendskab til dørens funktion kan være nødvendig. Typiske anvendelsessteder for denne type beslag inkluderer kontorbygninger, produktionsfaciliteter og andre arbejdsområder, hvor der er relativt få personer og sjældent kommer fremmede besøgende i store grupper.

Panikbeslag (EN 1125), derimod, er beregnet til brug i områder, hvor der er en højere risiko for paniksituationer. Disse beslag er designet til at sikre en sikker og pålidelig evakuering med minimal fysisk indsats og uden forudgående kendskab til dørens mekanismer. Dette er essentielt på steder som teatre, biografer, sportshaller, hospitaler, skoler og restauranter, hvor der er store menneskemængder, som ikke har et forudgående kendskab til nødudgangene. For eksempel, på et stort spillested som Royal Arena, er det afgørende, at dørene er udstyret med panikbeslag for at sikre en hurtig og hindringsfri evakuering for alle tilstedeværende.

Panikbeslag er konstrueret således, at dørene altid åbner udad og kan aktiveres med et enkelt tryk, hvilket gør det nemt for enhver at åbne døren uden brug af fysisk styrke. Dette sikrer, at i tilfælde af en nødsituation, kan alle personer hurtigt og effektivt forlade bygningen.

Beslagene til flugtvejsdøre er ydermere kategoriseret i forskellige klasser baseret på deres specifikke anvendelse og formål, hvilket garanterer, at de opfylder de nødvendige sikkerhedsstandarder og er passende for den givne situation.

Få rådgivning til installation og vedligeholdelse af flugtvejsdøre

Hos Mejlshede Låse A/S er vi dygtige til at rådgive vores kunder om valget af det korrekte beslag. Vi oplever, at mange af vores kunder ikke er klar over de specifikke krav, der gælder for deres bygninger. Vores ekspertise og kendskab til forskellige bygningstyper og anvendelseskategorier muliggør, at vi kan guide vores kunder korrekt og sikre, at installationerne ikke blot overholder lovgivningen, men også maksimerer sikkerheden for bygningens brugere. Vi tilbyder også at stå for de lovpligtige serviceeftersyn, der er påkrævet for flugtvejsdøre.

Få et uforpligtende tilbud

    Navn*
    Telefonnummer*
    E-mail*
    Besked