Akutalarmer

Er der behov for midlertidig eller akut sikring af lokaler, varelager, inventar eller særligt løsøre, kan Mejlshede på få timer installerer en ”kuffert alarm”. Det kan være en god idé, hvis det ikke er muligt at etablere et alarmsystem som opfylder kravet fra forsikringsselskabet på en enkelt dag, hvis der kun er behov for sikring for en kortere periode i forbindelse med renovering eller ombygning, hvis en kunde oplever nedbrud på et bestående alarmsystem, eller i situationer hvor særligt kostbare ting bliver opbevaret anderledes end de plejer.

En kuffert alarm etableres for et mindre beløb og afregnes kun pr det antal dage det har været i brug. Kuffert alarmen fungerer præcis ligesom en fast alarminstallation, med forholdsordre, alarm overførsel til kontrolcentral og vagtudrykning ved indbrud.