Sikringsniveauer og forsikringskrav for virksomheder

Forsikringsselskaberne stiller krav til både den mekaniske indbrudssikring (låse) og den elektroniske overvågning (alarm) fra sikringsniveau 20 til 60. Der kan være tale om særlige krav og en særlig form for sikring. S, C, og O.

S betyder f.eks. at ”skallen” skal sikres, dvs. hele bygnings ydre grænseflade, hvor C kun betyder at en enkelt ”celle” skal sikres. Det kunne f.eks. være et serverrum eller et lager. O betyder at der er et bestemt ”objekt” som skal sikres. Her kunne der være tale om et tobaksskab i en detailforretning eller et pengeskab, hvor der skal opbevares kontanter.

Forsikringsselskabet kan også stille krav om forskellige sikringsniveauer til flere forskellige sikringsformer. Det kan der være rigtig god økonomi i, eftersom det jo er betydeligt billigere at sikre en enkelt celle frem for et helt lejemål. Tag Mejlshede med på råd, vi kender relevante regler og lovgivning på området, er uddannede i forsikringsselskabernes retningslinjer og specialister i rådgivning omkring de rigtige valg af sikringsform og -løsning.

Viste du at før et godkendt alarmanlæg, kan betegnes som godkendt, skal det installeres af en specieluddannet og forsikringsgodkendt AIA installatør som er ISO9001 certificeret indenfor indbrudsalarmer samt registreret hos Forsikring & Pension på området AIA (automatisk indbrudsalarmeringsanlæg).