Regler for flugtveje og flugtvejsdøre ved erhverv

I enhver erhvervsbygning, uanset om det er et kontor, en produktionshal eller anden form for erhvervsejendom, er sikkerhed i tilfælde af nødsituationer af højeste prioritet. En fundamental del af denne sikkerhed er tilstedeværelsen af korrekt konstruerede og vedligeholdte flugtveje og flugtvejsdøre. Disse er afgørende for at sikre, at alle personer i bygningen hurtigt og sikkert kan evakueres under en nødsituation.

Hvad er en flugtvej?
En flugtvej består af et sammenhængende system, der omfatter udgange, gangarealer, flugtvejsgange, flugtvejstrapper og flugtvejsdøre. Design og implementering af disse systemer skal overholde specifikke regler og standarder, der har til formål at optimere evakueringen. Effektive flugtveje reducerer kaos og forhindringer, hvilket er kritisk i akutte situationer.

For erhvervsbygninger er det ikke kun et spørgsmål om at overholde lovgivningen; det handler også om at sørge for medarbejdernes og de besøgendes sikkerhed. I dette afsnit vil vi udforske, hvordan flugtveje og flugtvejsdøre skal designes, implementeres og vedligeholdes for at møde både juridiske krav og praktiske behov i erhvervsbygninger.

Læs mere om de generelle regler for flugtveje og flugtvejsdøre.

Hvad er reglerne for flugtvejsdøre i erhvervsbygninger?

I erhvervsbygninger er det af afgørende betydning at have korrekt design, projektering og udførelse af flugtveje og flugtvejsdøre. Dette sikrer, at alle personer kan forlade bygningen sikkert i tilfælde af en nødsituation. Det er vigtigt at tage hensyn til flere faktorer under planlægningen af disse systemer, herunder især personernes kendskab til flugtvejene. Dette kendskab er ofte afgørende for valget af beslag til nødudgangsdørene.

Nødudgangsbeslag og panikbeslag spiller en væsentlig rolle i udformningen af flugtvejsdøre. Disse beslag er designet til at opfylde specifikke behov under forskellige scenarier og er reguleret under europæiske standarder for at garantere deres effektivitet og pålidelighed.

Nødudgangsbeslag (EN 179) er specifikt designet til bygninger, hvor sandsynligheden for paniksituationer er lav. Disse beslag er ideelle for steder, hvor personer er velinformerede om nødudgangenes placering og funktion. Dette kan typisk være i miljøer som kontorbygninger og produktionsfaciliteter, hvor de daglige brugere har et godt kendskab til bygningen og sikkerhedsprocedurerne. Her er det vigtigt, at dørene kan håndteres intuitivt.

Panikbeslag (EN 1125) bliver relevant i bygninger, hvor der ofte er besøgende eller hvor store menneskemængder samles, som ikke nødvendigvis er bekendt med flugtvejsprocedurerne. Disse beslag tillader en hurtig og instinktiv åbning af dørene uden forudgående kendskab til dørmekanismernes funktion, hvilket er kritisk i nødsituationer.

Hvis der i erhvervsbygninger regelmæssigt kommer store grupper af mennesker, som ikke har et forudgående kendskab til nødudgangene, vil det være nødvendigt med installation af panikbeslag.