Hvad menes der med servicering af automatiske døre?

Når vi hos Mejlshede taler om servicering af automatiske døre, refererer vi til et omhyggeligt og regelmæssig eftersyn, som er afgørende for at sikre, at døråbningsmekanismerne fungerer optimalt, sikkert og pålideligt over tid. Servicering dækker over et bredt spektrum af opgaver, herunder bl.a.:

 • Inspektion
 • Justering og smøring
 • Udskiftning af slidte eller defekte dele
 • Generel fejlfinding

Lovpligtige sikkerheds- og service eftersyn på dørautomatik

Årligt eftersyn er lovpligtigt

Siden 2013 har kravene til automatiske døråbnere været skærpet i Europa. Med indførelsen af EU-standarden DS/EN 16005 er det blevet et lovpligtigt krav, at alle nye automatiske dørinstallationer skal gennemgå et årligt eftersyn for at sikre, at de overholder de fastsatte sikkerheds- og funktionalitetsstandarder. Denne standard specificerer de sikkerhedsforanstaltninger, der skal gøres, for at beskytte brugere fra at blive klemte, ramt eller på anden måde komme til skade ved brug af automatiske døre.

Det er vigtigt at notere, at EN16005-standarden ikke har tilbagevirkende kraft og kun gælder for installationer foretaget efter den 1. april 2013. For dørpartier med automatik, som ombygges eller ændres, er standarden dog også gældende. Dette sikrer, at selv ældre systemer opdateres til at møde de nuværende sikkerhedskrav, såfremt de modificeres.

For visse typer døre, såsom dem der bruges til brandventilation eller anden kritisk funktion (såkaldte “funktionsdøre”), er kravene endnu strengere med op til fire årlige eftersyn. Dette skyldes den vigtige rolle, disse døre udgør i nødsituationer, hvor deres fejlfrie funktion kan være afgørende for sikkerheden.

EN 16005 Standard ved service af automatiske døre

Grundig gennemgang af alle komponenter

Et eftersyn af automatiske døre involverer en grundig gennemgang af alle komponenter i dørautomatikken; fra sensorer, elektriske låse og åbningskontakter (med eller uden berøring) til nøglekontakter, kortlæsere og dørhængsler. Det inkluderer også kontrol af, om hængslerne er ordentligt smurt, og om døren generelt fungerer, som den skal.

Selvom det kun er et lovkrav at foretage mindst ét eftersyn årligt, kan det være fordelagtigt at gennemføre flere eftersyn for at minimere risikoen for pludselige nedbrud og sikre en kontinuerlig og problemfri drift.

Risikovurdering i forbindelse med nye installationer

Risikovurdering spiller en afgørende rolle i forbindelse med installation af nye dørautomatikker. Denne proces hjælper med at identificere, om en dør udgør en høj risiko, hvilket kan kræve yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Desuden skal alle nye installationer CE-mærkes. 

Interessant nok, når det kommer til dørautomatik, anses individuelle maskiner og komponenter som “delmaskiner”. Det betyder, at når disse komponenter kombineres for at skabe et automatisk døranlæg, kræves der en særskilt CE-mærkning af det samlede system. Dette adskiller sig fra traditionelle dørlukkere, som ikke kræver CE-mærkning, da de ikke indeholder elektroniske komponenter og dermed ikke anses for at være maskiner i denne kontekst.

Gennem regelmæssig og grundig servicering sikres det, at automatiske døre forbliver en sikker og pålidelig del af dagligdagen i offentlige såvel som private bygninger, hvilket understøtter både komfort og sikkerhed for brugerne.

Hvorfor er det vigtigt at få foretaget regelmæssig eftersyn og service?

I en verden, hvor automatiske døre er blevet en integreret del af vores daglige liv, især i offentlige bygninger og institutioner, understreges nødvendigheden af regelmæssig eftersyn og service af sig selv. 

Selvom mange døre med dørautomatik ikke klassificeres som “funktionsdøre”, dvs. døre der tjener kritiske sikkerhedsmæssige formål, er de ikke desto mindre af afgørende betydning. Dette skyldes primært deres høje brugsfrekvens af mange forskellige personer hver eneste dag.

Størstedelen af automatiske døre anses i dag for at være højrisikodøre. Dette skyldes, at de benyttes af alle typer af personer, lige fra små børn til ældre og personer med funktionsnedsættelse, hvilket gør dem til kritiske punkter i bygninger som offentlige institutioner og shoppingcentre. 

Selv de døre, der ikke kategoriseres som højrisikodøre, såsom dem man finder i kontorbygninger eller restauranter, der hovedsageligt benyttes af personalet, kræver regelmæssigt eftersyn for at sikre deres sikkerhed og funktion.

Reducering af risiko for ulykker

Vigtigheden af at udføre regelmæssigt eftersyn og service på disse dørsystemer kan ikke understreges nok. 

En væsentlig årsag er potentielle ulykker. Skulle der opstå en ulykke, er det afgørende, at der på forhånd er foretaget en grundig risikovurdering og at døranlægget er korrekt CE-mærket. 

Dette sikrer, at døren opfylder de gældende sikkerhedsstandarder og dermed reducerer risikoen for ulykker.

Minimering af driftsproblemer

Fra et økonomisk perspektiv kan omkostningerne ved regelmæssig service og eftersyn virke høje, men de er ofte sammenlignelige med omkostningerne ved at installere helt nye systemer over tid. Den afgørende forskel ligger dog i driftssikkerheden. 

Ved at vedligeholde og servicere dørautomatikken regelmæssigt, minimeres antallet af driftsproblemer markant, hvilket fører til færre uventede udgifter og potentielle driftsstop.

Det er lovpligtigt

Desuden skal man huske på, at det ikke blot er god praksis at få foretaget årligt eftersyn og service på de automatiske døre – det er også, som tidligere nævnt, et lovkrav. Dette understreger statens anerkendelse af, hvor vigtigt det er at opretholde sikkerheden og funktionaliteten.

I sidste ende bidrager regelmæssig eftersyn og service af automatiske døre til at skabe sikrere, mere pålidelige og effektive adgangsveje for alle. Dette understøtter en ubesværet daglig drift og sikrer, at nødsituationer kan håndteres korrekt.

Hvordan arbejder Mejlshede Låse A/S med servicering af dørautomatik?

Hos Mejlshede Låse A/S indebærer eftersyn og servicering af automatiske døre en grundig gennemgang af samtlige komponenter, der tilsammen udgør det, vi kalder for “dørmiljøet”. 

Dette inkluderer bl.a. en omfattende kontrol af:

 • Sensorer
 • Elektriske låse
 • Åbningskontakter (både med og uden berøring)
 • Nøglekontakter og kortlæsere
 • Hængsler

Det er essentielt, at disse komponenter fungerer harmonisk, for at sikre brugernes sikkerhed. 

Stort fokus på reducering af risiko for personskader

Et centralt sikkerhedsaspekt, som Mejlshede Låse A/S fokuserer på, er dørens evne til at standse, inden den rammer en person. Dette er særligt vigtigt i miljøer, hvor personer med funktionsnedsættelse samt ældre og børn færdes, da disse grupper kan have særlige behov og være særligt udsatte i forhold til dørsystemer.

Hos Mejlshede Låse A/S foretager vi bl.a. eftersyn og servicering af dørautomatik på en større uddannelsesinstitution i København, hvor vi har ansvaret for servicering af over 300 automatiske døre. Dette arbejde udføres årligt og kræver op til 14 dages fokuseret indsats for at sikre, at hvert enkelt døranlæg fungerer optimalt.

Vores installatører har kompetencerne til at foretage CE-mærkninger

Udover den fysiske inspektion og vedligeholdelse af døranlæggene, bringer Mejlshede Låse A/S også værdi gennem vores dygtige installatører, som har de nødvendige kompetencer til at foretage CE-mærkning af automatiske dørinstallationer. 

Dette sikrer ikke kun, at installationerne overholder de relevante sikkerhedsstandarder, men også at der foreligger en dokumenteret risikovurdering. 

Mejlshede fører nøje protokol over denne dokumentation, hvilket bidrager til yderligere sikkerhedsmæssig gennemsigtighed.

Gennem vores dedikerede arbejde med servicering af dørautomatik understreger vi vigtigheden af regelmæssig vedligeholdelse, ikke kun for at opfylde lovkrav, men også for at sikre en høj standard for sikkerhed og tilgængelighed for alle brugere.

CE Mærkning

Få et uforpligtende tilbud på service af automatiske døre

  Navn*
  Telefonnummer*
  E-mail*
  Besked