Sikre og moderne alarmer til kulturinstitutioner

Alarm og andre former for overvågning kan være særligt interessante for museer og teatre, hvor indbrud og hærværk kan have store konsekvenser, som man ikke nødvendigvis kan forsikre sig ud af.

Samtidig er der ofte andre overvejelser der gør sig gældende, når museer og teatre skal sikres, end når det gælder virksomheder og private hjem.

F.eks. kan indbrud eller hærværk på et museum ødelægge uerstattelige genstande, som måske er af central historisk værdi. Her nytter der ikke at tænke i de sædvanlige økonomiske baner. Tilsvarende kan det have særdeles store økonomiske konsekvenser for et teater, hvis centrale dele af en scenografi forsvinder eller ødelægges.

Derfor bør alarm og anden overvågning tænkes på en anden måde til kulturinstitutioner end til virksomheder. F.eks. bør det overvejes om reaktionstiden for vægtere med fordel bør være hurtigere end for virksomheder.

På museer er der endvidere den komplikation, at der gerne skal være alarm på genstande, men at publikum ikke skal generes af det, eller nødvendigvis gøres opmærksom på det, så deres oplevelse af genstandende forstyrres.

Hos Mejlshede Gruppen er vi fortrolige med sikringsbehovene i mange københavnske kulturinstitutioner og er derfor også klar til at rådgive dig.

Kontakt os på info@mejlshede.dk eller ring på 35 393939 og aftal tid for et eftersyn med en af vores konsulenter.